Het beeld spreekt!

Één schets zegt meer dan 1000 woorden. Ik vertaal uw uitgangspunten, ideeën en wensen tot concrete, ruimtelijk beelden. Al schetsend ga ik op zoek naar antwoorden op de vraagstelling. Met resultaten die verwachtingen overstijgen, door een onbevangen houding en intuïtief verkennen. 

Brainstorm-schets-sessie. In gesprek met elkaar start ik al vrij uw woorden naar een schets te vertalen. Zo zet u een eerste, overzichtelijke stap en krijgt u er letterlijk een – hopelijk enthousiasmerend – beeld bij uw ideeën. Afhankelijk van uw wensen kijken we wat een heldere vervolgstap kan zijn.

Van stoel tot stad. Vanuit mijn ervaring als ontwerper én verbeelder heb ik een breed werkveld. Van een verbouwing van een woonhuis tot en met het concept voor een bedrijventerrein.  Mijn ruimtelijke denk- en verbeeldingskracht zet ik in om tot creatieve, verrassende oplossingen te komen.

Elke vraag is uniek. Omvang, complexiteit en levende gedachten zijn van invloed op de inrichting van de schetssessie. Wellicht verdient de vraag voorbereidingen van mij. Of komen we in één sessie niet tot een bevredigend resultaat. Vanuit de opbrengst van sessie kijken we vooruit.

Misschien verdienen de schetsen nog enige uitwerking, of zijn ze zó gereed voor uw vervolgstap? Aan de hand van uw wensen en doelen – van presentatie tot bouwaanvraag – adviseer ik u. Hierbij zet ik waar nodig/gewenst mijn netwerk in, en denk ik in mogelijkheden. Wordt vervolgd!

Projectselectie

Wat er van een schets terecht kan komen? Zie de projectenselectie hieronder, waarin mijn schetsvaardigheid een (sleutel)rol heeft vervuld 

Beeldende voorbeelden

Van stoel tot stad, van concept tot detail: ik vang ze allemaal in schetsen. Een selectie van schetsen van een reeks uiteenlopende projecten. Op verschillende zijn de plannen gepresenteerd. De wijze van verbeelden wordt – in samenspraak met u – gekozen om de aspecten van een planvoorstel optimaal te belichten. Soms biedt een schets ook letterlijk een inkijkje.

Gemeentehuis Midden-Delfland

Al schetsend vervaardigde ik de winnende visie op de nieuwbouw van het Gemeentehuis Midden-Delfland, een fusiegemeente in de zuidflank van de Randstad. Lokale contextuele kwaliteiten zoals de slagenverkaveling, de toepassing van riet en de karakteristieke hoogteverschillen van dit veenweidelandschap vertaalde ik naar een iconisch gebouwontwerp dat staat voor de identiteit van deze gemeente waarin kwaliteit van leven en natuur in het DNA zitten verankerd.

In het volgend ontwerpproces en presentaties maakte ik veel gebruik van mijn schetstechniek, van indelingen en gebouwdetails tot en met het ontwerp van de raadzaaltafel. Bijzonder: de visieschetsen vertonen grote gelijkenis met het eindresultaat.

Nieuwbouw Gemeentehuis Midden-Delfland

Ontwerp 2006-2011, oplevering 2012

Projectarchitect@INBO

De Veerplaats Verbindt

Op uitnodiging van een lokale ontwikkelaar vervaardigde ik mijn visie voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Oude Rijn: een compacte, inclusieve woonbuurt met een grote variatie van woningtypen en doelgroepen. De 40 woningen en appartementen zijn gegroepeerd rond een verhoogd, gemeenschappelijk deck waaraan zich de woonvertrekken bevinden. Onder het deck wordt geparkeerd. Een brede trap verbindt het deck met de Oude Rijn, waar zich ooit een voetveer bevond. Mijn schetsen zijn bijna 1-op-1 realiteit geworden

Bij de welstandsbehandeling destijds sprak de commissie haar bijzondere waardering uit voor de handschetsen.

De Veerplaats Verbindt – wonen rondom een deck, aan de Oude Rijn

Competitie: 2018, oplevering 2023

Projectarchitect@INBO 

 

Schetsontwerp mantelzorgwoning

Een kunstenaarsstel op leeftijd wil graag blijven wonen in hun monumentale boerderij. Op een driehoekige uitloper van het perceel vervaardigde ik het schetsontwerp voor een mantelzorgwoning. Uitgangspunten hierbij waren een energieneutraal ontwerp met zoveel als mogelijk toepassing van circulaire bouwmaterialen. Op een op de driehoekvorm geënt grid ontwierp ik een massiefhouten, compact gebouwtje voorzien van een met zonnepanelen belegd sheddak. Een her te gebruiken plantenkas is aan de zuidzijde ingepast. Een ruime berging biedt onderdak aan kunstenaarsbenodigdheden die vrijkomen met de sloop van de oude opstallen.

 

Aan de hand van mijn schetsen is het planinitiatief bij de gemeente ingediend.

Schetsontwerp 2020

Projectarchitect@Inbo