Inzending ‘De Bekroning’ (2001) in ARCAMgalerie 

Onlangs dook deze schets van me uit 2001 op in Galerie ARCAM in Amsterdam, in kader van de  ‘Expo Nooit Gebouwd kop Java eiland’. In 2001 zond ik samen met Sytse de Maat dit voorstel in, in het kader van een ideeënprijsvraag voor de voltooiing van de transformatie van het Oostelijk havengebied. We vonden een bekroning in de vorm van een formele tuin met aan het uiteinde Drakensteyn 2.0 heel toepasselijk gezien het aangekondigde huwelijk van onze toenmalige Kroonprins met zijn Máxima. Een spannende combinatie van lommerlijk buitenplaats-wonen en hoogstedelijk stadslandschap. Erg eervol dat de schets werd vertoond. Mijn handschrift werd door een bezoeker herkend. Dank Sander Mirck!

Landschap

Landschap vormt mijns inziens het geheel van - en de schakel tussen - gebouw en omgeving. Tijdens mijn studie verbaasde ik me er over dat architecten en masse de relatie van een gebouw met haar omgeving negeerden: gebouwen landden in de jaren '90 bijna als ufo's in hun context. Deze kritiek motiveerde mij om me aan te sluiten bij het werkverband Landschapsarchitectuur van de TUdelft, waar de interactie tussen gebouw en context centraal staat in onderzoek en curriculum. Deze stap bleek richtinggevend voor mijn gebouwontwerpen, maar vormt ook een nieuw bron als thema voor tekeningen.

Bergstad - stadslandschap

Onontkoombaar: het landschap van morgen bevindt zich in de stad. Gelaagdheid, ontmoeting, uitzichten en doorzichten, routes en plakken vormen thema’s. Het verticale landschap als tegenhanger van uitgestrekte vergezichten fascineert me. New York is mijn favoriete stad.

Noorwegen-mosvatn

Stuwmeer - out there

Rurale landschappen. In cultuur gebracht? Wel degelijk! Overal waar de mens kan komen, wordt ‘cultuur gezaaid’. En nu zelfs ontoegankelijke plekken met drone kunnen worden bekeken, is elke plek op aarde ‘vergiftigd’ van menselijke presentie.