Heerenveen

De oudste hoogveenkolonie van Nederland, ontstaan op een knooppunt van (gegraven) kanaaltjes, de grens van drie Grietenijen van de 'Heeren van het veen'. Hedendaags Heerenveen heeft belangrijk ingeboet qua karakter en is vooral een economisch knooppunt en bekend van haar schaatstempel. Oud-Heerenveen toont qua bebouwing karakter in het pionieren en ondernemen. Mijn fascinatie als tiener voor (ontstaans)geschiedenis en veranderingen kreeg haar beslag in het verdiepen in Heerenveen en het aanleggen van een bescheiden verzameling materiaal. Uit die verzameling put is als ik ga schetsen: dan duík ik in haar verleden, ontdek vorm en details. En leer!  Hieronder een selectie.

Op de op deze site getoonde beelden rust auteursrecht. Zonder toestemming van mij mogen zij niet worden gebruikt voor enig doel.